Tsou Chin

Tsou Chin is een gevechtskunst ontstaan na bestudering van de technieken van o.a. Aikido, Pencak Silat, Chin’na, Systema en vele anderen. De filosofie is vooral gebaseerd op die van de chinese innerlijke stijlen zoals Tai Chi, Pa kua en Hsing-i

Verandering
Tsou Chin is constant aan het veranderen van vorm doordat het leeft.Bij de meeste stijlen worden technieken en vaardigheden in hokjes gestopt maar omdat Tsou Chin als uitgangspunt de persoon zelf heeft, die constant verandert, verandert ook Tsou Chin mee.
Nieuwe technieken en inzichten worden op deze manier gemakkelijk in de stijl geabsorbeerd waardoor beoefenaar, techniek en stijl steeds vollediger worden.

Over ons

Tsou Chin
Eelse Visser: docent locatie Groningerstraatweg
Wesley Visser: docent locatie Industrialzen

Tsou: meegaan met de uitgeoefende kracht.
Chin: grote verzameling Chi

Utgangspunt Tsou Chin:

zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van kracht en conditie als het op een gevecht aankomt.
( Hoewel dit het belangrijkste uitgangspunt is wordt vooral op de locatie Industrialzen wel aandacht besteed aan kracht en conditie / fysiek inspannend bezig zijn, omdat ook dit bijdraagt aan een fit en gezond lichaam.)
Dit betekent dat mensen zichzelf als basis moeten nemen: de mogelijkheden die ze in zich hebben moeten uitbuiten. Door mensen te leren ontspannen en van hieruit te bewegen op een manier die zij zelf als prettig ervaren, worden ze geholpen zichzelf te leren kennen. Tijdens het ontspannen wordt geleerd om alle overbodige gedachten en gevoelens te leren herkennen en te laten vallen zodat zoveel mogelijk van hun pure “wezen” zichtbaar wordt voor henzelf. In combinatie met zeer veel voorbeelden hoe te bewegen in het gevecht, alleen of met partner, leert men een hoogstaande vechtkunst; ontwikkeld door zelf keuzes te kunnen maken die passen bij hun eigen persoonlijkheid en mogelijkheden.
Innerlijke stijl.

Tsou Chin heeft als uitgangspunt voor wat betreft filosofie en uitvoering van de technieken de innerlijke chinese manier.

Een innerlijke gevechtkunst kenmerkt zich doordat men ervan uitgaat dat het zachte wint van het harde en het meegaande van het starre.
Als een harde steen valt op een elastiek, zal het zachte meegaande elastiek doorbuigen, terugveren en de steen wegwerpen.

In tegenstelling tot andere gevechtskunsten is het uitgangspunt van Tsou Chin niet het leren beheersen van allerlei technieken, maar het beheersen van de persoon zelf. Men moet zien te worden als het water: zacht en meegaand, maar indien gebundeld tot een vloedgolf : overweldigend. Dit alles bereikt men door de juiste oefeningen en concentratie van het bewustzijn die niet mogelijk zijn met de harde gevechtsstijlen. Eerst moet men dus leren luisteren naar zichzelf.

Vechten verandert in bewegen van lichaam en geest en is niet alleen meer van toepassing op een fysieke confrontatie maar ook op geestelijke stabiliteit.

Door deze benadering van Tsou Chin is gebleken dat de beoefenaars de volgende eigenschappen ontwikkelen:

rust, zelfvertrouwen, betere gezondheid en alertheid hierop en veel meer gemak in de omgang met anderen.

Tsou Chin is geschikt voor iedereen, niet leeftijdgebonden, daar immers het uitgangspunt de persoon zelf is.

U kunt ons vinden op onze website en Facebook pagina.